Introductie

De introductielessen “Dichtheid praktisch gezien” gaan uit van een aantal praktische lessen die verwerkt worden in verslagen. Bij de lessen horen opgaven. De docent geeft op welke opgaven je moet maken. De opgaven die bij de lessen horen staan op de volgende bladzijden:

Advertentie