Dichtheid (eenvoudige oefenopgaven)

Je bent bekend met de berekening van de dichtheid. Je gebruikt de formule, weet wat alle grootheden zijn en hoe je die in moet vullen. Hieronder staan enkele eenvoudige oefenopgaven. Deze opgaven zijn bedoeld om vooral te oefenen met het juist uitrekenen en opschrijven van de uitwerkingen.

Dichtheid = massa / volume

Formules schrijven we liever korter (voor dichtheid gebruiken we de Griekse letter rho: ρ):

ρ = m / V

Stof              Dichtheid [g/cm3]

alcohol                        0,8
aluminium                      2,7
glas                           2,5
ijs                           0,92
water                          1,0
koper                          8,9
staal                          7,8
lood                          11,3
PE                             0,9
zilver                        10,5
goud                          19,3

Opgave 1

m = 140 g, V = 100 cm3
Bereken de dichtheid van deze stof.

Opgave 2

V = 145 cm3, m = 80 g
Bereken de dichtheid van deze stof.

Opgave 3

ρ = 2,5 g/cm3, V = 20 cm3
Bereken de massa van deze stof.

Opgave 4

ρ = 0,6 g/cm3, V = 55 cm3
Bereken de massa van deze stof.

Opgave 5

ρ = 0,75 g/cm3, m = 160 g
Bereken het volume van deze stof.

Opgave 6

ρ = 1,75 g/cm3, m = 2500 g
Bereken het volume van deze stof.

Opgave 7

Een onbekende stof heeft een massa van 12 gram en een volume van 10 cm3.
Wat is de dichtheid van deze stof?

Opgave 8

Een stof heeft een dichtheid van 11,3 g/cm3 en een massa van 800 gram.
Wat is het volume van deze stof?

Opgave 9

Een mysterieuze ring blijkt na een bepaling met de dompelmethode een volume te hebben van 2,4 cm3 te hebben. We vragen ons af om welke stof het gaat dus leggen we de ring op een weegschaal. De ring blijkt wel 21,36 gram te wegen! Wat is de dichtheid van de stof en waarvan is deze mysterieuze ring gemaakt?

Opgave 10

Een vork, gemaakt van zilver, blijkt een volume te hebben van 8 cm3. Wat is de massa van deze vork?

Opgave 11

In een experiment wordt 110 mL alcohol afgewogen. Hoeveel gram zal de weegschaal aangeven?

Opgave 12

Je vindt een grote glimmende steen met een massa van 670 gram. Met de dompelmethode bepaal je dat het volume van de steen 34,7 mL is. Van welke stof is deze steen gemaakt?

Uitwerkingen

De heer de Boer heeft de uitwerkingen van bovenstaande 12 opgaven online gezet:
1, 2, 3http://www.youtube.com/watch?v=qbOPFD9Tf2U
4, 5, 6http://www.youtube.com/watch?v=7fPKZ2Bjago
7, 8, 9http://www.youtube.com/watch?v=iGtj_lxxOiU
10, 11, 12http://www.youtube.com/watch?v=zT24qvjDkDA

Advertentie