Massa en volume

Naast het bepalen van het volume van de blokjes heb je ook het aantal gram van de blokjes bepaald. De hoeveelheid materie noemen we de massa (en de eenheid die we daar bij gebruiken is gram [g] of kilogram [kg]). Je hebt het volume bepaald in cm3 en de massa in gram. Een kilogram komt overeen met 1000 gram (de prefix kilo geeft aan dat het getal met 1000 vermenigvuldigd moet worden, dus 1 kg = 1000 g maar ook bijvoorbeeld 1 km = 1000 m).

Om de verschillende blokjes met elkaar te kunnen vergelijken kiezen we er voor om blokjes met een gelijk volume met elkaar te vergelijken. We nemen een volume van 1 cm3.

We berekenen hoeveel gram er in 1 cm3 zit. We noemen dit de dichtheid.

De dichtheid geeft aan hoeveel gram er in 1 cm3 zit.
De dichtheid heeft als eenheid [g/cm3].

Om de dichtheid te bepalen is het nodig om de het aantal gram te berekenen die in 1 cm3 zit. Bijvoorbeeld:

Bij een blokje is 57,9 gram gemeten en een volume van 3 cm3.
Dit is het aantal gram in 3 cm3.
Om het volume om te zetten naar 1 cm3 moet het gedeeld te worden door 3.
Het aantal gram moet je dan ook door 3 delen.
Het aantal gram is 57,9 gram gedeeld door 3 = 19,3 gram in 1 cm3.

De dichtheid is 19,3 g/cm3.

Oefen opgaven

Opgave 1

Een blokje van 3 bij 2,5 bij 1,5 cm heeft een massa van 6,525 gram.

Bereken de dichtheid van het blokje (in [g/cm3]).

Opgave 2

Een cilinder van 3 cm hoog en een straal van 3 cm heeft een massa van 667,56 g. Bereken de dichtheid van de cilinder (in [g/cm3]).

Opgave 3

Een kilogram kattenbrokjes zit in een zak met een volume van 1100 cm3. Bereken de dichtheid van de kattenbrokjes.

Opgave 4

Een blauw blokje met zijden van 5 cm heeft een massa van 97,5 g. Een groen blokje met zijden van 6 cm heeft een massa van 125 g.

a) welk blokje heeft het grootste volume?
b) welk blokje heeft de grootste massa?
c) welk blokje heeft de grootste dichtheid?

Opgave 5

In een raam zit een glasplaat van 50 bij 80 centimeter. De glasplaat is 4 millimeter dik. De glasplaat weegt 4160 gram.

a) bereken het volume van de glasplaat
b) bereken de dichtheid van het glas
c) controleer de berekende dichtheid van glas met de dichtheid van glas die gegeven staat in de tabel.

Advertentie